Kontakt

www.dmotion.rs

Sajt za automobilizam, motociklizam i nautiku

Uređuje: STAF Multi Media, Novi Sad
Glavni i odgovorni urednik: Aleksandar Uglješić
Urednik/novinar: Stefan Uglješić
Kontakti: aleksandar@dmotion.rs, stefan@dmotion.rs
Telefoni: +381 (0) 69 540 41 00, +381 (0) 60 020 16 36